+420 724 569 668
orchestrasbor@seznam.cz

ECHO

European CHoirs in HOdonín

VIII. ROČNÍK EVROPSKÉHO FESTIVALU SBORŮ HODONÍN ,,ECHO 2021

PREAMBULE
 
Snahou nesoutěžního festivalu je přivítat v Hodoníně pěvecké sbory nejen z různých koutů naší země ale i z dalších evropských zemí. Cílem je vzájemné setkání sborů v rámci regionu i zprostředkování divákovi kontakt se sborovým uměním v jeho nejrozmanitějších podobách daných typem sboru, repertoárem i rozličností kultur a prostředí, z nichž sbory pocházejí. Přáním pořadatelů je, aby festival ECHO zanechal příznivou ozvěnu v srdcích jeho účastníků i diváků.
  
STATUT

STATUTES - ENGLISH

 • Termín konání festivalu: 7. 10. – 8. 10. 2023
 • Festivalu se mohou zúčastnit neprofesionální smíšené, ženské a mužské pěvecké sbory mládeže a dospělých do 45 členů.
 • Tyto vybírá organizační skupina na základě kritérií:
  a) věkovou kategorií
  b) neprofesionálním působením
  c) počtem členů
 • K účasti může být vyzván jako host umělec, jehož navrhnou pořadatelé a jenž nesplňuje podmínku b).
 • Každý vyhlášený ročník může být zvlášť specifikován hudebním tématem.
 • Počet účastníků je limitován finančními, technickými a organizačními omezeními pro jednotlivé roky.
 • Vybraný účastník musí v případě zájmu potvrdit svůj souhlas s podmínkami   „Přihláškou k účasti“ do 31. 5. 2023, kterou zašle na adresu:


Hodonínský symfonický orchestr

a smíšený pěvecký sbor města Hodonína, p. o.

Mgr. Marie Jaborníková

Horní Valy 2

695 35 Hodonín 

e-mail: m.jabor@centrum.cz

tel.:+420 724 687 047

www.orchestrasbor.cz

 

PŘIHLÁŠKU K ÚČASTI SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

APPLICATION - ENGLISH

Časový limit pro společný koncert je 15 minut., pro samostatná festivalová vystoupení max. 20 minut.
Podmínky, které účastníkům garantují a zajišťují pořadatelé:
a) klavír (případně clavinova)
b) ubytování po dobu trvání festivalu
c) stravu po dobu trvání pobytu
Podmínky pro účastníky festivalu, kterými se zavazují zasláním přihlášky v plném rozsahu respektovat:
a) v termínu zaslat přesně vyplněnou přihlášku,
b) dodržovat organizaci festivalu.

Závěrečná ustanovení:
a) organizátoři mohou upravit podmínky dle okolností, které v době ustanovení nebyly nebo nemohly být známy,
b) organizace festivalu bude operativně řešena tak, aby všichni účastníci měli rovná práva.


PLAKÁT ECHO 2010

PLAKÁT ECHO 2011

PLAKÁT ECHO 2012

PLAKÁT ECHO 2013

PLAKÁT ECHO 2015

PLAKÁT ECHO 2017

PLAKÁT ECHO 2019

PROGRAM ECHO 2019

PLAKÁT ECHO 2021

PROGRAM ECHO 2021

PLAKÁT ECHO 2023

PROGRAM ECHO 2023

 
V Hodoníně dne 13. 3. 2023